Interim Management

 

 

Tijdelijk een managementprobleem, behoefte aan een overbrugging of frisse kijk op zaken?

Als interim manager kan ik u bieden:

  • snelle inzetbaarheid & flexibiliteit

  • nieuwe kennisverwerving & -overdracht

  • objectiviteit & doelgerichtheid.

Als organisatie-antropologe met een commerciële achtergrond kan ik u ondersteunen. Als Interim Manager signaleer snel problemen en knelpunten en kijk naar de onderliggende oorzaken. En zoek naar pragmatische oplossingen op korte termijn. Door van buiten naar binnen te kijken zorg ik dat er nieuwe ideeën, diensten en samenwerkingsverbanden ontstaan.

Daarnaast ga ik er van uit dat er reeds veel kennis en kunde in de organisatie aanwezig is. Maar dat er oorzaken zijn waardoor deze niet altijd optimaal worden aangewend. Vaak ligt dat op het vlak van communicatie, werkdruk, gebrek aan autonomiteit of een mismatch tussen personen.

Als Interim Manager streef ik er  naar structurele verbeteringen aan te brengen. vanuit de optiek dat het voor iedereen winst moet opleveren: voor uw klanten, patiënten, gasten. Maar zeker ook voor uw medewerkers. Immers wanneer er met plezier en passie gewerkt wordt, straalt dit af op degene waarvoor u het doet. En wordt de dienstverlening beter. En uw gasten, klanten of patiënten worden  tevredener en loyaler.

Door mijn ervaring en expertise binnen commerciële bedrijven en publieke organisaties help ik u aan andere denkrichtingen en oplossingen. Ik breng een groot en divers netwerk mee waardoor ik  voor u contacten kan leggen met organisaties uit private en publiek sector. Ik geloof heilig in samenwerken en het betrekken van mensen met andere achtergronden om tot nieuwe en mooie ideeen en plannen te komen die direct uitvoerbaar zijn.

Mijn aanwezigheid als Interim Manager zorgt voor een nieuw elan, een frisse kijk en innovatieve oplossingen op bestaande knelpunten. U kunt mijn ondersteuning inroepen voor een aantal uren of dagen in de week. Of voor een totaal aantal uren verspreid over een vast te stellen periode al naar behoefte.

Interesse of vragen: neem contact met mij op via a.lombarts@aloaconsultancy.nl