Diensten

Onderzoek & Advies –  Dagvoorzitterschap & Spreker

Mijn expertise ligt op

Organisatie cultuur en ethiek van organisaties

Ik ondersteun organisaties in het maken van hun strategische en ethische keuzes. Daarnaast help ik bij het in kaart brengen van stakeholders en aangaan van strategische & innovatieve samenwerkingsverbanden.

De breedte van mijn expertise maakt dat ik in aanraking kom met veel andere vakgebieden bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg, toerisme, overheid en politiek. En ik heb dientengevolge ook een breed netwerk dat strekt van het bedrijfsleven, academische wereld, overheid tot aan de politiek.

Voor meer  informatie op een specifiek onderdeel, klik hier voor Onderzoek & Advies of Dagvoorzitterschap en Spreker