Wie ben ik?

Actief in de zakelijke dienstverlening, het bedrijfsleven en de sectoren (HBO/MBO) onderwijs, overheid en zorg. Meerdere directiefuncties in de zakelijke dienstverlening bekleed. Als consultant en adviseur wordt mijn expertise op complexe organisatievragen en –verbeteringstrajecten ingeroepen en schuif ik aan bij de top van diverse opdrachtgevers, uiteenlopend van lokale overheden, bedrijfsleven tot not-for-profit organisaties. In  bestuurs- en toezichthoudende posities weet ik samenwerkings-, diversiteits- en innovatievraagstukken te agenderen.

Zakelijke relaties omschrijven mij als energiek, empatisch, vrolijk, gedreven, optimistisch, realistisch, pittig. Strategisch, analytisch en ook pragmatisch. Kennis en theorie koppelend aan praktijk en uitvoering. Ik kan bogen op een groot en divers netwerk met vertegenwoordigers uit de politiek, bedrijfsleven en publieke sector.

 

Wat doe ik?

Organisatie-Antropologie & Business Ethics

Als organisatie-antropoloog of -etnograaf kijk ik naar hoe mensen zich in hun organisatie, bedrijf, instelling of netwerk gedragen. Ten opzichte van elkaar, ten opzichte van hun leidinggevenden, maar ook hoe men zich opstelt naar klanten, patiënten, gasten en hoe men aandeelhouders, vakbonden, media behandelt. Ofwel, hoe gaat de organisatie met haar stakeholders, intern en extern om.

Als  organisatie-ethica kijk ik niet alleen naar het ‘hoe’ maar naar wat ‘zou moeten’, wat ‘hoort’, wat het morele kompas van de organisatie is. Dit morele kompas wordt steeds belangrijker. Ik schaar dit  onder de noemer ‘ESG’ ofwel environmental, social en governance beleid dat een organisatie voert. Intrinsieke motivatie om een goed ESG beleid te hebben betekent nog niet dat alles ‘klopt’.

 

Wanneer mij inroepen?

Mijn onderzoek legt organisatieculturen bloot. Ik kijk naar de heersende kernwaarden in een organisatie. Is de organisatie (nog) wat ze wil zijn? Komen ‘IST’ (wie ben je) en ‘SOLL’ (wie wil je zijn en hoe wordt je gezien) nog overeen? Zo niet, dan is het tijd om te kijken waar dat aan ligt. Daar geef ik advies over.

In elke opdracht of het nu onderzoek of advies betreft speelt organisatiecultuur een rol. Soms word ik alleen gevraagd een schets te geven, soms om een spiegel voor te houden en soms om mee te werken aan het helder verwoorden van de organisatiecultuur en kernwaarden.

Voor meer achtergrond:
Bekijk de rest van deze website of mijn linked-in profiel 

Of download mijn CV