Wie is Angelique?

Actief in de zakelijke dienstverlening, het bedrijfsleven en de sectoren (HBO) onderwijs, overheid en zorg. Meerdere directiefuncties in de zakelijke dienstverlening bekleed. Als consultant en adviseur wordt mijn expertise op complexe organisatievragen en –verbeteringstrajecten ingeroepen en schuif ik aan bij de top van diverse opdrachtgevers, uiteenlopend van lokale overheden, bedrijfsleven tot not-for-profit organisaties. In  bestuurs- en toezichthoudende posities weet ik samenwerkings-, diversiteits- en innovatievraagstukken te agenderen.

Zakelijke relaties omschrijven mij als energiek, empatisch, vrolijk, gedreven, optimistisch, realistisch, pittig. Strategisch, analytisch en ook pragmatisch. Kennis en theorie koppelend aan praktijk en uitvoering. Ik kan bogen op een groot en divers netwerk met vertegenwoordigers uit de politiek, bedrijfsleven en publieke sector.

Wat doet Angelique?

Antropologie en Etnografie

Antropologen of etnografen bekijken  hoe mensen zich gedragen in hun ‘normale’ alledaagse omgeving. Liefst door zelf ook in die omgeving aanwezig te zijn.

Van oudsher bestuderen antropologen culturen en dan vooral culturele verschillen. Bekend zijn Malinowski, Levi-Strauss, en de vrouwelijke pioniers Benedict en Mead. Zij onderzochten volkeren, ‘vreemden’ ver weg van huis in hun eigen vertrouwelijke omgeving. Deze eerste antropologen keken met een koloniale blik waarbij de eigen cultuur als beter of ‘hoogstaander’ werd geacht. Van recentere datum hebben we onze eigen – bekende – antropologen zoals Geert Hofstede en Fons Trompenaars die beide baanbrekend onderzoek hebben verricht op (organisatie)cultuurgebied. En ook Joris Luyendijk vershaft ons een inkijkje in werelden waar we als we er niet toe behoren, geen toegang toe hebben.

Organisatie-Antropologie – een nieuw fenomeen?

Een organisatie-antropoloog of -etnograaf kijkt naar hoe mensen zich in hun organisatie, bedrijf, instelling of netwerk gedragen. Ten opzichte van elkaar, ten opzichte van hun leidinggevenden, maar ook hoe men zich opstelt naar klanten, patiënten, gasten en hoe men aandeelhouders, vakbonden, media behandelt. Ofwel, hoe gaat de organisatie met haar stakeholders, intern en extern om.

Het fenomeen organisatie-of corporate antropologie is vrij nieuw. Organisatiecultuur natuurlijk niet, dat bestaat al zolang er organisaties zijn. Toch leeft recent de aandacht voor organisatiecultuur weer sterker op. Dit komt onder meer doordat organisaties worstelen met het binnenhalen en vasthouden van goede medewerkers, doordat sommige organisaties kampen met hoog verloop en ziekteverzuim. Of omdat bedrijven hun omzet zien dalen en klanten weglopen of slechte reviews schrijven. Ziekenhuizen en scholen halen onmiddellijk de pers als er fouten gebeuren en zien hun reputatie – soms jarenlang – onder druk staan waardoor ook vergoedingen van overheid en verzekeringen onderdruk komen te staan.

Angelique’s werk als organisatie-antropologe

Nederland is voor 70 a 80% een diensten economie. En deze diensten komen tot stand door mensen. Nederlandse organisaties leveren dus vooral diensten. Omdat de focus steeds meer op deze diensten komt te liggen, ook als er een product wordt geleverd, is het van belang dat een organisatie zich bewust is van de dominante organisatie cultuur. Immers klant-, patiënt-, of gastgerichtheid en betrokkenheid maken dat een organisatie kan excelleren. Of wanner het tegenovergestelde het geval is, in de problemen kan raken of zelfs ten onder kan gaan.

Mijn onderzoek legt organisatieculturen bloot. Het kijkt naar de heersende kernwaarden in een organisatie. Is men wat men denkt te zijn en wil zijn (intern – identiteit) en zien klanten, leveranciers, media ed. de organisatie zoals de organisatie wil zijn of is (extern – imago). Als de beelden niet overeen komen met de werkelijkheid, in- of extern, dan is het tijd om te kijken waar dat aan ligt en wat er aan te doen is.

In elke opdracht of het nu onderzoek betreft, advies of interim management speelt organisatiecultuur een rol. Soms word ik alleen gevraagd een schets te geven, soms om een spiegel voor te houden en soms om mee te werken aan het helder verwoorden van de organisatiecultuur en kernwaarden.

Voor meer achtergrond:
Bekijk de rest van deze website of mijn linked-in profiel
Bekijk hier mijn CV NL: Angelique Lombarts

Of download hier mijn proefschrift waar ik als organisatie-etnograaf het Amsterdamse netwerk van de citymarketing heb bestudeerd.

Proefschrift:Een organisatieantropologische studie van het publiek-private samenwerkingsverband op citymarketinggebied in Amsterdam