HvA – Urban Management

Wat was vraag?

Onderzoeksproject en -aanvraag Raak Pro subsidie opzetten en aansturen om de drukte-problematiek in Amsterdam te kunnen beteugelen en aanpakken.

Wat was aanpak?

Allereerst was er het betrekken van de belangrijkste stakeholders binnen de stad die betrokken zijn en een belang hebben bij de drukte in de stad. Hiermee is het praktische probleem in kaart gebracht. Enerzijds kampt de stad met over-populaire gebieden, de zogeheten hotspots, waarvan sommige al enige tijd extreem gewild zijn, andere schieten ineens qua populariteit omhoog, anderzijds worstelt de stad ook met gebieden, de colaspots. waar leegloop plaatsvindt en steeds meer winkels sluiten. Vervolgens is gekeken welke academische experts kennis en kunde hebben op (deelgebieden van) deze problematiek. Bij de Universiteit van Utrecht is de aansluiting gevonden bij Economische Geografie en daarbinnen het expertise centrum voor stedelijke dynamiek en duurzaamheid. De Universiteit van Amsterdam brengt expertise op beleidswetenschappen in en inzet bijzonder systeeminnovatie en stedelijke transities. De HvA, specifiek het speerpunt Urban Management, met de twee lectoraten Coördinatie Grootstedelijke Problematiek en Online Ondernemen, is trekker van het onderzoek.

Wat was resultaat?

Een toegekende Raak Pro subsidie voor de looptijd van vier jaar waar met behulp van de commoning theorie van Ostrom de hotspots en coldspots worden bestudeerd om te komen tot evenwicht gebiedssituaties. Voor de coldspots zal een nationale vergelijking plaatsvinden met Nederlandse steden die te maken hebben met krimp. De hotspots krijgen in een internationaal vergelijk met steden die eveneens zuchten onder een grote (toeristische) druk.