Stichting Samsara, alle kinderen naar school!

Stichting Samsara-139Stichting Samsara-134meisjejongens

Alle kinderen naar school! Dat was het doel van Annelie Hendriks met Stichting Samsara.

Op 23 april vond de feestelijke afsluiting van 15 jaar Samsara plaats. Hoogtepunt van de dag was de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau van Annelie Hendriks. Zij is degene die Stichting Samsara heeft opgezet. Samen met haar overleden man Manus Brinkman en Ratana Kheuanka hebben zij talloze projecten in de provincie Mae Hong Son, in het grensgebied tussen Thailand en Myanmar ondernomen. Stichting Samsara faciliteerde de bouw van onder meer slaapzalen, keukens en waterinstallaties. Hierdoor konden kinderen van de hilltribes zoals de Karen en Hmong naar school. Iets dat hiervoor veelal slechts gebeurde als men in een dorpje woonde met een school. Anders was het vaak te ver lopen van en naar school, iets wat vooral in de regentijd bijna onmogelijk was.

Als gezegd, Samsara faciliteerde de bouw doordat ze de middelen verschafte. De ouders van de kinderen bouwden namelijk zelf de gebouwen, onder supervisie van de schooldirecteur van de school. Als ‘bijvangst’ is daardoor een heel peernetwerk ontstaan van schooldirecteuren in deze provincie. De contacten met het ministerie van onderwijs zijn aanzienlijk verbeterd, ouders zijn meer betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen, nieuwe wegen worden aangelegd, het gebied wordt ontsloten. Dit zijn slechts een paar van de fantastische resultaten die Annelie, Ratana en Manus de afgelopen jaren hebben bereikt. Als bestuurslid sinds 2008 betrokken bij Samsara, ben ik bijzonder trots op hetgeen zij allemaal hebben bereikt.

Het werk zit er op, de Stichting wordt ontbonden. Ook dat is een unicum: ophouden en een stichting ontbinden vrij uniek in dit soort projecten. Het geeft aan dat ondersteuning helpt om daarna zelfstandig en onafhankelijk door te kunnen ontwikkelen.

Comments are closed.