Lombartsen, de bomenmannen

De geschiedenis van de Lombartsen

Wie heeft er nu nooit naar gekeken? De eigen familie-geschiedenis. Zelf kom ik slechts zo nu en dan mensen bij wie een belletje gaat rinkelen bij de naam Lombarts. Mijn familie in het Zuiden krijgt vaker vragen en opmerkingen. Vandaar dat ik zelf maar eens ben gaan kijken wat er te vinden is op het web.

De oudste vermelding gaat over de vader van mijn vader. Helaas is niet duidelijk wanneer het vijfentwintig jaar geleden was. Maar dat is vast al een tijdje geleden wat geloof dat de goede man al weer bijna zo’n vijfenzeventig jaar dood is (aai waar is de stamboom gebleven?).

pierre lombartsstukje krant

Grappig ook dat er toch nog tal van plaatjes zijn terug te vinden.

25444.Lombarts-2 21133.Lombarts 22246.Lombarts

Vervolgens hebben we opa Lombarts, Jacques. Zoals het een goede katholieke familie indertijd betaamde was de naamgeving van de zonen eenvoudig: Pierre-Jacques-Pierre…

Opa Jacques was natuurlijk ook boomkweker en dendroloog. Hij richtte samen met Robert and Georges de Belder en de heer en mevrouw Gerd Krussmann de internationale dendrologische society op.

pa's ouderlijk huis opa

Pierre Lombarts exposeert met bomen

juli 1, 2014

raadhuis Oisterwijk omringd door bomen in tekening van Pierre Lombarts

Raadhuis Oisterwijk omringd door bomen in tekening van Pierre Lombarts

pa

 

 

En na opa Jacques komt mijn vader Pierre. Dit bericht is uit 2014:
De 81-jarige Pierre Lombarts uit Oisterwijk is een bekend boomoloog en dendroloog (boomkundige). Daarnaast is hij een begenadigd tekenaar van bomen en planten. Van zijn boomtekeningen komen er af en toe voorbij op deze website en er is tot 30 september een tentoonstelling ingericht In het Fletscher Hotel Boschoord in Oisterwijk.

Pierre Lombarts werkte eerst op de boomkwekerij van zijn ouders. Daarna werkte hij tot aan zijn pensionering bij boomkweker Ton van den Oever in Haaren. Hij woont in Oisterwijk. Hij is gaan tekenen omdat hij veel publiceerde.  Foto’s kwamen naar zijn oordeel vaak te algemeen over. Met een tekening is volgens hem beter te benadrukken wat je van een boom wilt overbrengen. Zo bezien brengen tekeningen een boom beter in beeld dan een foto. De omgeving  of algemeen voorkomende objecten worden in de bomentekeningen gebruikt om de maatvoering te verduidelijken.

Comments are closed.