AirPlus Nederland

cover-strategisch-meeting-management

Wat was vraag?
Schrijf een White Paper op basis dat focust op het inzicht krijgen, beheersbaar maken en houden van kosten van vergaderingen en meetings.

Wat was aanpak?
Uitgebreide documentenanalyse van nationale en internationale rapporten en data over de MICE industrie zijn bestudeerd Voorts zijn er 79 telefonische enquêtes door een onafhankelijk onderzoeksbureau afgenomen met de verantwoordelijken binnen de organisatie op MICE gebied. Daarnaast zijn er aanvullende diepte-interviews afgenomen met een aantal verantwoordelijken binnen organisaties die veel activiteiten op MICE gebied organiseren.

Wat was resultaat?
Een White Paper dat ingaat op het belang van meetings en events voor ondernemingen. Meetings en events worden meer en meer een integraal onderdeel van de marketing- en communicatiestrategie waardoor ondernemingen MICE activiteiten strategischer benaderen. De financiële crisis is een katalysator om een duidelijk strategisch beleid en richtlijnen voor MICE activiteiten op te zetten. Maar ook zonder crisis wordt een meer beleidsmatige aansturing van het MICE beleid onontkoombaar vanwege het strategische belang van meetings en events en de daarmee gepaard gaande kosten.

Download hier de publicatie: StrategischMeetingManagement