Alphen aan de Rijn

Alphen aan den Rijn

Wat was vraag?
Stel breed-gedragen commissie samen die advies uitbrengt over merkconcept Alphen aan den Rijn en geef advies over het vervolgtraject om te komen tot een citymarketing aanpak.                                          

Wat was aanpak?
Er zijn gesprekken gevoerd met gezichtsbepalende, gezaghebbende vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld op het gebied van wonen, werken en recreëren.

Wat was resultaat?
Er is een commissie van 12 mensen samengesteld die zich met de totstandkoming van het merkconcept is gaan bezighouden.

Vervolgopdracht
Wat was vraag?
Begeleid het proces om tot het merkconcept voor Alphen aan den Rijn te komen.

Wat was aanpak?
Aan de hand van de merkpiramide zijn huidige en streef identiteit, onderscheidende eigenschappen, emotie/waarden bepaald om tot het merkconcept voor Alphen te komen.

Wat was resultaat?
Merkconcept Alphen aan den Rijn bepaald dat leidraad vormt voor de ontwikkeling van het aanbod en de promotie van Alphen.

Download hier de publicatie: Citymarketing rapport Groene stad met lef