bodyteclounge

Wat was vraag?

Organiseer een brainstorm/training bijeenkomst waarbij de professionaliseringsslag die BTL moet maken centraal staat.

Wat was aanpak?

Stappen uit het zogeheten canvasmodel en een gapanalyse werden doorlopen om het verschil tussen persoonlijke en bedrijfswaarden en –doelen te bepalen.

Wat was resultaat?

Een ieder kreeg inzicht in persoonlijke en organisatiewaarden en -doelstellingen zodat optimale persoonlijke als zakelijk keuzes kon worden gemaakt die voor de organisatie beter zijn.