Stakeholders bij de citymarketing van Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

 

 

 

prominenten citymarketing Alphen aan den Rijn

 

Citymarketing Alphen aan den Rijn

Veel gemeenten starten met citymarketing. Vaak gaat dat niet zonder de nodige problemen. Deze kunnen van  allerlei aard zijn. Een van de meest voorkomende knelpunten bij het opzetten van citymarketing gaat over wie je betrekt en wie niet. Immers er wordt vaak gezegd: de stad is van iedereen. En dat is met enige regelmaat te merken want iedereen heeft een mening over zijn of haar stad. Over het beleid, over de politiek, over waaraan geld wordt uitgegeven. Om echter een advies t geven over hoe beleid op te zetten en welke keuzes te maken, is het onmogelijk om iedereen te betrekken. Eenvoudigweg omdat dat te duur is en te veel tijd gaat kosten.

In Alphen aan den Rijn was men zich hier bewust van. De complexiteit van citymarketing betreft niet alleen welke keuzes je maakt en wat je inde etalage gaat zetten om je stad zo goed mogelijk te profileren. Vooral het met elkaar eens zijn dat het maken van keuzes essentieel is voor het welslagen van het opzetten en uitvoeren van citymarketing is een eerste en fundamentele stap.

De drie kernelementen van citymarketing
In mijn definitie van citymarketing komen de drie kernelementen van citymarketing naar voren:

Citymarketing een langetermijnproces en/of beleidsinstrument bestaande uit verschillende, met elkaar samenhangende activiteiten gericht op het aantrekken en behouden van specifieke doelgroepen.

  1. het betreft een langetermijnproces/beleidsinstrument

  2. het gaat om het etaleren van positieve aspecten van een gemeente

  3. focus op specifieke doelgroepen

Om keuzes te maken waar iedereen of in ieder geval het merendeel zich achter kan scharen verdient het de voorkeur om met een groep vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholder groepen te werken. Deze vertegenwoordigers zijn de porte-parole voor hun achterban, halen ideeën op en komen op voor de belangen van hun sector.

Angelique Lombarts als citymarketing expert

Mijn rol in deze opdracht was het samenstellen van een breed-gedragen commissie die advies uitbrengt over merkconcept Alphen aan den Rijn. En advies te geven over het vervolgtraject om te komen tot een citymarketing aanpak voor Alphen aan den Rijn.

Nadat er gesprekken zijn gevoerd met gezichtsbepalende, gezaghebbende vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld op het gebied van wonen, werken en recreëren is een  commissie van 12 mensen samengesteld die zich met de totstandkoming van het merkconcept is gaan bezighouden.

 

 

Bekijk hier het rapport