CLC-VECTA (voorloper VNC)

CLC-VECTA Logo RGB groot

Wat was vraag?
Branchedirecteur
Vertegenwoordig de branchevereniging als directeur intern naar haar leden en extern naar haar overige stakeholders

Wat was aanpak?
Belangenbehartiging in breedste zin des woords
Toekomstbestendig maken van vereniging
Bijdragen ontwikkeling van onderzoek en onderwijs op congresmanagementgebied

Wat was resultaat?
Congressector op kaart gezet – speerpuntenbeleid van toenmalige staatssecretaris
Fusie van brancheorganisaties FbtN, Esah en VNC tot CLC-Vecta
Doceren van o.m. MBA en gastcolles bij o.a. Hotelschool Maastricht, Stenden en NHTV