Dagvoorzitter Evenementenveiligheid

Konignnedag Apeldoorn rellen Haren rellen Hoek van Holland

Evenementenveiligheid!

Aanleiding

Hoezo Dagvoorzitter Evenementenveiligheid Expertmeeting?
Tien jaar geleden waren veilige evenementen, die evenementen zonder rellen en storm, hagel en onweer. Inmiddels hebben we strandrellen in Hoek van Holland en een aanslag tijdens Koninginnedag in Apeldoorn (2009) gehad. In 2012 was er het zogeheten ‘Facebookfeestje’ in Haren. In een interview voorafgaand aan het feestje gaf ik aan dat deze free publicity goed voor Haren kon zijn. Mits…het veilig zou verlopen! Hoe ernstig het uit de hand is gelopen, is geschiedenis.

Veiligheid bij evenementen gaat verder dan simpelweg de weersomstandigheden in de gaten houden. Of het in kaart brengen van mogelijke onruststokers. Evenementenveiligheid behelst een nauwe samenwerking tussen de driehoek: het overlegorgaan tussen de vertegenwoordigers van politie, OM en locale overheid. Vaak is dit de Burgemeester van de gemeente waar het evenement plaatsvindt.

Nieuwe protocollen, nieuwe afspraken, meer, vaker en in een vroeger stadium overleg. Het vroegtijdig betrekken van de organisatoren. En de omwonenden. Evenementenveiligheid omvat meer dan het verstrekken van de noodzakelijke vergunningen.

Expertmeeting Evenementenveiligheid

Als dagvoorzitter van de Expertmeeting Evenementenveiligheid voor het NIFV leidde ik deze bijeenkomst met deskundigen.
De plenaire opening begon met Henk Jan Meijer, burgemeester van Zwolle, voorzitter Veiligheidsregio IJsselland en portefeuillehouder multidisciplinaire samenwerking DB Veiligheidsberaad. Daarna kwamen nog enkele experts aan het woord over veiligheid en crisismanagement. Vervolgens waren er vier workshops waar aspecten aan de orde kwamen die relevant zijn bij de organisatie van evenementen:
1: Het weer: vriend of vijand van duursportevenementen?
2: De regierol van de gemeente
3: De rol van de Veiligheidsregio’s, hulpdiensten en het risicoprofiel
4: Floriade 2012: ‘W at kunnen we leren op het gebied van evenementenveiligheid?’
De dag eindigde met de uitreiking van de Handreiking Evenementenveiligheid aan de Burgemeester. Deze handreiking geeft tools om de veiligheid tijdens evenementen  beter te organiseren.

Angelique Lombarts als dagvoorzitter evenementenveiligheid

Als dagvoorzitter was ik betrokken bij de organisatie. Met mijn ervaring in de evenementensector en met de organisatie van grootschalige evenementen zoals North Sea Jazz festival, de Wereld Klimaat conferentie en het Wereld Water Forum maakten dat ik:

  • een netwerk in de evenementensector kon aanboren en betrekken
  • uit ervaring de complexiteit van de organisatie van evenementen en de daarbij komende veiligheidsaspecten kende
  • mee kon denken over de juiste mix tussen plenair en interactie

Het vooraf meedenken over opzet, uitnodigingsbeleid en uitvoering van deze expertmeeting; mijn ervaring en tevens onafhankelijke en kritische blik waarmee ik de sprekers kon bejegenen; het enthousiast en energiek betrekken van de deelnemers uit de zaal; het vlekkeloos aan elkaar knopen van de verschillende onderdelen van de expertmeeting; het podium aan de sprekers geven en hen laten excelleren. Het waren allemaal ingrediënten waardoor deze expertmeeting gelaagd was.