Citymarketing in Apeldoorn: do’s en don’ ts

apeldoorn

Hoe zet je citymarketing in Apeldoorn op?

Zoals vrijwel elke grotere gemeente vraagt ook Apeldoorn zich in 2012 af of en zo ja hoe ze citymarketing moeten opzetten. Het citymarketing-denken krijgt vanaf 2010 meer en meer voet aan de grond. Grote steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben zich al duidelijk geprofileerd op citymarketing gebied. De een met een wethouder citymarketing, de ander met een heel duidelijk en spraakmakend logo. En sommige steden kiezen voor allebei. Dat het opzetten van citymarketing niet zonder slag of stoot gaat, werd duidelijk in Amsterdam.

Wat is Citymarketing eigenlijk?

Ik heb het in 2008 als volgt gedefinieerd:

Citymarketing een langetermijnproces en/of beleidsinstrument bestaande uit verschillende, met elkaar samenhangende activiteiten gericht op het aantrekken en behouden van specifieke doelgroepen.

Bij definities gaat het er om de verschillende elementen uit elkaar te trekken en vervolgens naar de betekenis van deze elementen ieder voor zich en in samenhang met elkaar te bekijken.

1. Citymarketing is een marathon, geen sprintje

Deze uitspraak van oud-wethouder Frits Huffnagel (in Amsterdam verantwoordelijk voor het opzetten van citymarketing en in Den Haag zelfs de eerste wethouder citymarketing in ons land) slaat terug op het aspect ‘lange termijn’. Citymarketing vraagt om constante, eenduidige en heldere profilering en communicatie. Het gaat immers om het opbouwen van een imago en het vestigen en bestendigen van merkwaarde.

2. Citymarketing is het etaleren van positieve aspecten van een gemeente

Dit deel van de definitie betreft het geheel aan  activiteiten, evenementen en het aanbod wat een een gemeente te bieden heeft. Hierbij is het van belang dat het goed is afgestemd en de behoeften, wensen en belangen raakt van de doelgroep die een gemeente wilt behouden dan wel binnenhalen. Het gaat om het opbouwen van vertrouwen en het verleiden van de doelgroepen.

3. Citymarketing gaat over het maken van keuzes

Het behouden en aantrekken van specifieke doelgroepen, gaat over het maken van keuzes. Zowel in het aanbod van een gemeente als in de focus op doelgroepen. Dit laatste wordt nog wel eens verkeerd uitgelegd. Het zich concentreren op een bepaalde doelgroep zoals IT-ondernemers wil immers niet zeggen dat andere ondernemers niet welkom zijn. Echter om extra IT ondernemers aan te trekken, is het noodzakelijk het vestigingsklimaat voor hen aantrekkelijk te maken, ofwel hen te faciliteiten in hun komst en vestiging in de gemeente. Het betreft dus niet het uitsluiten van doelgroepen, immers diversiteit draagt bij aan de aantrekkelijkheid van een gemeente.

Citymarketeer Angelique Lombarts

Als expert op citymarketing gebied gaf ik tijdens  deze expertbijeenkomst citymarketing voor de belangrijkste stakeholders uit Apeldoorn de voors en tegens van citymarketing aan. Waar moet je over nagedacht hebben voordat je verder gaat met de citymarketing aanpak in Apeldoorn. Aansluitend heb ik de discussie geleid over een mogelijke aanpak. Prikkelend, plaagstootjes uitdelend, confronterend, vragend help ik stakeholders verder in hun beeldvorming over de do’s en don’ts van citymarketing.