Gemeente Den Haag

mauritshuis

Wat was vraag?
Geef advies aan de wethouder Cultuur over de subsidieaanvragen van de Haagse culturele instellingen voor de periode 2014-2018.

Wat was aanpak?
Twee subcommissies hebben alle instellingen in het lopende kunstenplan 2009-2012 een werkbezoek gebracht. Alle instellingen zijn gevraagd een korte zelfevaluatie te schrijven die ingaat op de beoordelingscriteria in het beleidskader. Daarnaast zijn met alle instellingen gesprekken gevoerd in het kader van hun subsidieaanvraag.

Wat was resultaat?
Advies ‘Het Cultureel Kapitaal van Den Haag’ aan wethouder Cultuur. In ‘Het Cultureel Kapitaal van Den Haag’ geeft de commissie advies over de 101 ontvangen subsidieaanvragen van Haagse culturele instellingen en doet zij aanbevelingen over een aantal onderwerpen binnen de Haagse cultuursector.

Download hier de publicatie: Het Cultureel Kapitaal van Den Haag