Wat was vraag?
Kijk kritisch naar het huidige evenementenbeleid en breng advies uit voor het nieuwe evenementenbeleid 2012 e.v.. Geef een integrale visie over de aansluiting van het evenementenbeleid bij de citymarketing van de stad.

Wat was aanpak?
Beleidsnota’s van Heerlen uit 2006-2010 zijn bestudeerd. Tevens zijn de beeldbepalende en onderscheidende evenementen bezocht die in de zomer van 2010 tot het voorjaar van 2011 hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de organisatoren van deze evenementen.

Wat was resultaat?
Advies ten aanzien van het evenementenbeleid voor Heerlen aan het college van burgemeester en wethouders.