Hiswa

Wat was vraag?
Ontwikkeling Toekomstvisie HISWA – Vereniging en Multimedia BV – voor het HISWA Nautisch Centrum Amsterdam (HNCA).

Wat was aanpak?
Verscheidene beleidsnota’s, structuurvisies en andere documenten met betrekking tot de toekomstige planvorming van het NDSM-gebied zijn bestudeerd. Daarnaast is er informatie vergaard in vele bijeenkomsten en vergaderingen en uit de diverse een-op-een ontmoetingen. Er zijn talloze gesprekken gevoerd met de gemeente Amsterdam waaronder met het Stadsdeel Amsterdam Noord en met de Centrale Stad alsook gesprekken met direct betrokkenen uit het gebied. Tot slot, zijn in twee brainstormsessies nadere ideeën gelanceerd waarin de onderlinge samenhang – behoeften, belangen en mogelijke spanningen- tussen de ‘gebruikers’ van het gebied zijn benoemd.

Wat was resultaat?
Toekomstvisie voor HISWA voor de komende jaren wanneer het gevestigd is op de NDSM-werf , een culturele, vooruitstrevende creatieve hotspot aan het IJ.