Inholland (lectoraat citymarketing & leisure management) i.s.m. Consortium van directeuren van theaters, schouwburgen en pop-podia

Wat was vraag?
Onderzoeksvraag: Hoe krachtig is mijn positie als podium (poppodium, schouwburg of festival) en hoe maak ik hem sterker naar de toekomst toe?

Wat was aanpak?
Met behulp van kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden is aan bijna 15 deelprojecten gewerkt.
Soort onderzoeksactiviteit
– publiekstevredenheidsonderzoek (kwantitatief, survey)
– belevingsonderzoek (kwalitatief, interviews))
– belevingsonderzoek (kwantitatief, survey)
– expertinterviews (o.a. stakeholderanalyse, kwalitatief)

Wat was resultaat?
Dit heeft de volgende eindproducten opgeleverd:
– publiekssegmentatie ten behoeve inzet social media: de zelfsorteer-tool
– publieksbeleving in kaart gebracht (ten behoeve communicatiebeleid en prijsbeleid):
– mogelijkheden voor nieuwe of verbeterde produkt-marktcombinaties: business club