Lectoraat citymarketing & leisure management (IH) i.s.m. Leisure Board Noord-Holland Noord

panoramafoto__1

Wat was vraag?
Definieer probleemstelling en formuleer de hoofdvragen om een onderzoeksubsidie te verkrijgen om nieuwe Product-markt-partner combinaties (PMPC’s) voor Noord-Holland Noord te ontwikkelen.

Wat was aanpak?
Er zijn individuele gesprekken en drie expertsessies met consortiumpartners gevoerd om behoeften en belangen in kaart te brengen om m.b.v. nieuwe PMPC’s extra bezoekers en toeristen naar Noord-Holland Noord te trekken.

Wat was resultaat?
Een consortium van 12 partners bestaande uit toeristische en recreatieondernemers, vertegenwoordigers van HISWA, Recron en KHN, het ontwikkelingsbedrijf NHN en het lectoraat citymarketing & leisure management heeft gezamenlijk een subsidievraag ontwikkeld en ingediend.