Mens Centraal – Divosa

Wat was vraag?
Organiseer een dag waarbij de vraag “Hoe kan een stakeholdersbenadering bijdragen tot een succesvolle publiek-private samenwerking?’ centraal staat.

Wat was aanpak?
Aan de hand van praktijkervaringen, zowel de goede (best practices) als de mindere ervaringen (worst cases), werden voorbeelden gegeven van publiek-private samenwerkingsverbanden. Twee mensen uit de praktijk kwamen aan het woord met hun eigen voorbeelden. Daarna zocht men naar best practices in eigen organisatie.

Wat was resultaat?
Inzicht in stakeholdersbenadering en goede praktijkvoorbeelden die direct toepasbaar waren in eigen organisatie.