VNC (voorloper van CLC-Vecta)

Wat was vraag?
Vertegenwoordig de branchevereniging als directeur intern naar haar leden en extern naar haar overige stakeholders

Wat was aanpak?

  • Belangenbehartiging in breedste zin des woords
  • Toekomstbestendig maken van vereniging

Wat was resultaat?

  • Congressector op kaart gezet – speerpuntenbeleid van toenmalige staatssecretaris
  • Fusie van brancheorganisaties FbtN, Esah en VNC tot CLC-Vecta