Citymarketing in Amsterdam

cover-city-marketing-in-amsterdamCitymarketing in Amsterdam – Een organisatie-antropologische studie van het publiek-private samenwerkingsverband op citymarketinggebied in Amsterdam, Lombarts, A. Proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit

Toelichting
Hedendaagse stedelijke beleidsprocessen komen niet alleen meer tot stand door wethouders en ambtenaren. Beleidsbepaling en –uitvoering krijgt in steeds grotere mate te maken met inmenging van derden: het bedrijfsleven, het sociale middenveld en soms ook de lokale bevolking. Citymarketing is zo’n beleidsveld waar zich dit voordoet. Citymarketing is een complex proces dat pas recentelijk is opgekomen en dat zowel in de praktijk als in de (academische) literatuur nog een onontgonnen terrein is. Het wordt hier omschreven als ‘een complex beleidsproces bestaande uit verschillende, met elkaar samenhangende activiteiten gericht op het behouden en aantrekken van specifieke doelgroepen waarbij verscheidene stakeholders met uiteenlopende belangen betrokken zijn’. Citymarketing is ontstaan als reactie op de toenemende onderlinge concurrentie tussen steden. Ook Amsterdam ziet zich geconfronteerd met een stijgende concurrentie en een onder druk staande concurrentiepositie en start daarom in 2003 met citymarketing. Dit proefschrift verhaalt over hoe de samenwerking tussen publieke en private partijen in Amsterdam op citymarketinggebied tot stand komt en zich ontwikkelt. Het blikt terug op het verloop van het Amsterdamse citymarketingproces en schets een vaak ontluisterend beeld: ruzies en trage besluitvorming kenmerken de samenwerking op citymarketinggebied de afgelopen acht jaar.

Download hier de publicatie: proefschrift citymarketing