cover-De-Hunkerende-stadDe Hunkerende stad. Bewoners – bedrijven – bezoekers en hun onderlinge interactie en spanningsvelden, Lombarts, A. Rede bij de aanvaarding van het ambt als lector City Marketing & Leisure Management door Drs. Angelique Lombarts

Toelichting:

Er is wereldwijd een hevige concurrentie onder steden om de gunst van bewoners, bedrijven en bezoekers. Dit verklaart wellicht waarom de lokale overheden steeds vaker een city marketing beleid voeren en een City Marketeer aanstellen die samen met de verschillende partijen in de stad gaat bepalen wat de stad moet zijn en uitdragen. Activiteiten en faciliteiten op het gebied van leisure lijken een belangrijke invloed te hebben op hoe een stad ervaren wordt, maar er is hier nog weinig onderzoek naar gedaan. De focus van het lectoraat gaat dan ook uit van de rol en invloed van leisure in een stad op zowel bewoners, bedrijven als bezoekers. Het lectoraat ziet het als haar kerntaak kennis te produceren, aan te bieden en te verspreiden ten behoeve van het onderwijs en het werkveld. Voor het werkveld is de directe toepasbaarheid van de kennis belangrijk en voor de docenten en studenten van de opleiding van Inholland levert onderzoek verbreding of verdieping van kennis. Ons onderzoek kenmerkt zich dan ook zowel door een gedegen theoretische achtergrond als een gezonde dosis pragmatiek.

Download hier de publicatie: De Hunkerende Stad