Evenementen werken voor de stad

cover-van-de-maakbareEvenementen werken voor de stad, Breek, P., Vork, J. en Lombarts, A. in: G. Walraven & C.-J. Pen (Red.) Van de maakbare naar de lerende stad. De praktijkgerichte bijdrage van lectoraten. (pp. 104-113) Garant Uitgevers.

Aan hogescholen zijn lectoren concreet en praktijkgericht bezig met het analyseren en helpen oplossen van stedelijke vraagstukken. Dit boek geeft een actueel overzicht van hoe stedelijk onderzoek van zesentwintig lectoraten eruit ziet en tot welke praktisch bruikbare resultaten dit leidt. Uit het boek blijkt duidelijk dat burgers en ondernemers op lokaal niveau in samenwerking met de overheid en andere partners zelf bezig zijn wijken en buurten beter te maken en vooral van elkaar te leren. Leren van elkaar en van praktijkrelevant onderzoek draagt bij aan het vormen van een lerende stad.

Download hier de publicatie: hoofdstuk 11 evenementen werken voor de stad