Het Cultureel Kapitaal van Den Haag

cover-cultureel-kapitaalAdvies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016.

Toelichting
Nederland is in de ban van bezuinigingen, ook de culturele sector. Dit roept de vraag op welke belangrijke waarden wij voor onze samenleving willen behouden en willen steunen met algemene overheidsmiddelen. Voor een Commissie die door de Gemeente Den Haag is gevraagd te adviseren over de besteding van – alsook de bezuiniging op – de gemeentelijke subsidies voor kunst en cultuur voor de periode 2013 – 2016, is dit een bijzonder pregnant vraagstuk. De Commissie heeft intensief van gedachten gewisseld over wat voor een stad als Den Haag en haar geschakeerde bevolking tot de noodzakelijke eerste culturele behoeften zou moeten behoren. Het gaat hier om het behoud van en de dynamiek in het Haagse cultureel kapitaal, niet in de betekenis die de Franse socioloog Pierre Bourdieu eraan gaf (kennis, vaardigheden, opleiding), ook niet als bezit van één persoon maar als bezit van een hele stad; Den Haag als persona.

In “Het Cultureel Kapitaal van Den Haag” onderbouwt de commissie haar advise.

Download hier de publicatie: Het Cultureel Kapitaal van Den Haag