Patiënttevredenheid in het ziekenhuis

Weten we wat de Patient ervan vindt?

Studente Fleur Neervoort heeft voor haar afstudeeronderzoek aan de Hotelschool The Hague gekeken wat ziekenhuizen doen om de patenttevredenheid te meten. Haar onderzoek heeft ze uitgevoerd in het kader van een groter onderzoek op het gebied van patiënttevredenheid voor het Lectoraat Hospitality, Happiness & Care.

Tezamen met Lector Angelique Lombarts schreef ze deze publicatie in Zorginstellingen.