Preventieve Wellness, ook in Nederland

cover_preventieve_wellnessEen onderzoek naar trends, kansen en uitdagingen op het gebied van preventieve wellness. E-book van internationaal RAAK project, Hogeschool Inholland.

Toelichting
De vraag naar nieuwe innovatieve wellnessproducten vormde in 2010 de aanleiding tot het onderzoek naar ‘Preventieve Wellness’. Er vindt een verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag plaats. Bovendien dient zich de vraag naar preventie aan.

De onderzoeksvragen en -doelen in dit rapport omvatten: het ontwikkelen en versterken van preventieve wellness in Nederland door een bijdrage te leveren aan:

  • Het ontwikkelen van innovatieve preventieve wellnessconcepten voor wellnesscentra, vooralsnog op twee terreinen: body & mind en leefstijlprogramma’s;
  • Deskundigheidsbevordering van mkb-ondernemers uit de wellnessbranche;
  • Kennisuitwisseling en mobiliteit genereren tussen kennisinstellingen en mkb’ers in de wellnessbranche in binnen- en buitenland.

Dit onderzoeksrapport vormt de neerslag van het onderzoek.

Download hier de publicatie: Preventieve Wellness