Research preventive wellness in the Netherlands

cover-praktijk-gericht-onderzoekLombarts, A. & Vork, J. in Praktijkgericht onderzoek verbindt! Hogeschool Inholland. Den Haag: Inholland.

De bundel ‘Praktijkgericht onderzoek verbindt!’ presenteert een doorsnee van de stand van zaken en de wijze waarop het praktijkgericht onderzoek bij Inholland geïnitieerd wordt en haar weg vindt gedurende het onderzoek met een eindresultaat naar de beroepspraktijk en het onderwijs.

Rode draad in de onderzoeken is dat er altijd gezocht wordt naar een maatschappelijke opdracht van waaruit een onderzoek wordt uitgevoerd. En er wordt altijd meegewogen hoe het onderzoek kan leiden tot versterking van de beroepspraktijk of de uitoefening van een beroep. In de onderzoeken is verder terug te zien dat het zelf onderzoek doen door docenten en studenten toeneemt.