Strategisch Meeting Management

cover-strategisch-meeting-managementNaar beter inzicht in processen, procedures en kosten, Lombarts, A. & Rip, I. Whitepaper Airplus International.

Toelichting
Steeds meer ondernemingen in Europa beschouwen meetings en events als integraal onderdeel van hun marketing- en communicatiestrategie en benaderen MICE activiteiten daarom strategischer dan voorheen. Daarbij zorgt de financiële crisis ervoor dat zij versneld een duidelijk strategisch beleid en richtlijnen voor MICE activiteiten opzetten. Maar ook zonder crisis wordt een meer beleidsmatige aansturing van het MICE beleid onontkoombaar, en wel vanwege het strategische belang van meetings en events.

Dit White Paper gaat in op het belang van meetings en events voor ondernemingen. Meetings en events worden meer en meer een integraal onderdeel van de marketing- en communicatiestrategie waardoor ondernemingen MICE activiteiten strategischer benaderen. De financiële crisis is een katalysator om een duidelijk strategisch beleid en richtlijnen voor MICE activiteiten op te zetten. Maar ook zonder crisis wordt een meer beleidsmatige aansturing van het MICE beleid onontkoombaar vanwege het strategische belang van meetings en events en de daarmee gepaard gaande kosten.

Download hier de publicatie: StrategischMeetingManagement