Van Exploitatie naar Exploratie, Inspirerende leisure concepten voor 1012

cover-Van-Exploitatie-naar-Exploratie Lombarts, A., Vork, J., Collin, P., & Gerritsma, R. (2009). Van Exploitatie naar Exploratie . Inspirerende leisure concepten 1012. Diemen/Amsterdam: Inholland

Toelichting

1012: het is het oudste stukje Amsterdam, het herbergt de meeste historische pandjes van Amsterdam, het is het bekendste stukje Amsterdam en het is wellicht ook het drukst bezochte stuk van Amsterdam. Dit laatste niet in de laatste plaats vanwege de prostitutie, de vele coffee- en sexshops die er gevestigd zijn en dit alles veelal open en bloot geëtaleerd, iets wat elders en vooral in het buitenland vaak ondenkbaar is.

Om de criminaliteit terug te dringen en de buurt te revitaliseren is besloten tot een grootschalige en ingrijpende functieverandering. 1012 moet weer ‘schoon’, toegankelijk en laagdrempelig worden: voor iedereen! Echter zonder het karakteristieke en het unieke dat de buurt heeft, volledig teniet te doen. Opgave is om de identiteit van de buurt te waarborgen, het leef- en woonklimaat te verbeteren, de criminogene activiteiten terug te dringen en de buurt (weer) aantrekkelijk te maken voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

De titel van dit rapport “van Exploitatie naar Exploratie’ geeft de essentie van de voorgestelde denkrichting aan. Weg van de exploitatie van vrouwen en het exploiteren van coffeeshops naar een andere spannende invulling van het gebied in de vorm van exploreren, of onderzoeken en verkennen. Zowel letterlijk in het gebied als in meer figuurlijke zin van thema’s en belevingen. Hiermee wordt ingespeeld op de belangrijkste trends in leisure.

Download hier de publicatie: Van Exploitatie naar Exploratie